Trang chủ Đội ngũ bác sĩ

Bs Nguyễn Khắc Trinh Tốt nghiệp Chuyên Khoa Y Đại Học Y Hà Nội Kinh nghiệm chuyên môn: Công tác tại Bệnh Viện Hồng Ngọc đến nay là 6 năm

Bác sĩ Trần Thị Huế Tốt Nghiệp chính quy Chuyên Khoa Tai Mũi Họng Trường đại học Y Hà Nội Kinh nghiệm chuyên môn: 8 năm – 5 năm Nhi khoa tại Bệnh Viện Nhi Trung ương Hà Nội. – 3 năm làm việc tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Tai Mũi Họng

Bác sĩ Võ Thị Thu Lan Chuyên khoa Nhi  Tốt nghiệp chính quy chuyên khoa Nhi Đại học Y Hà Nội  Kinh nghiệm chuyên môn: 20 năm  Nơi công tác: Trưởng Khoa Nhi Bệnh Viện Đống Đa 

Bs cKII.Nguyễn Hoài Chân Tốt Nghiệp chính quy Chuyên Khoa Nhi Trường đại học Y Hà Nội Kinh nghiệm chuyên môn: hơn 30 năm Hiện đang công tác tại Khoa Nhi Bệnh viện Xanh Pôn Đã từng làm việc tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec

1
Bạn cần hỗ trợ?

gai cột sống chăm sóc tóc